Privacy statement

Tandverzekering.vlaanderen, hierna ‘deze website’ genoemd, is een onderdeel van:

Olivier Dierickx
Guido Gezellelaan 59
8210 Loppem
BELGIUM

Telefoon: 0477 / 46.68.17
E-mail: olivier at convertix punt be

Ondernemingsnummer: BE0842196065

Olivier Dierickx, hierna ‘Convertix’ genoemd

GEBRUIK

Convertix hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Convertix zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de werking, dienstverlening, tarieven, toetreding van partners, associates en andere medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met de sector, nieuwe content op deze website, promotie van onze partners, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. Convertix heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

INZAGE, CORRECTIE OF RECHT OP VERGETELHEID

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven of meedoet aan één van onze wedstrijden houden wij maximaal uw voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres, datum van registratie en bron van inschrijving bij. Dit is afhankelijk van welke gegevens u allemaal opgegeven heeft bij de inschrijving of deelname. Deze gegevens zitten blijvend in onze database. Uiteraard hebt u steeds recht op inzage, correctie of vergetelheid. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU gedeeld. Wanneer u jonger bent dan 16 en wenst deel te nemen aan een wedstrijd of onze nieuwsbrief wenst te ontvangen is het verplicht ons de toestemming te bezorgen van een ouder of voogd.

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u zich verzetten tegen en verwerking voor direct marketing. Convertix verbindt er zich toe binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg te geven. U kunt uw verzoek richten tot ons via ons contactformulier. Daarbovenop heeft u een sterker recht om de verwijdering van uw gegevens aan te vragen indien uw toestemming aan de grondslag lag voor de verwerking.

Wanneer u contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens en communicatie beschermd door onze plicht tot confidentialiteit. U geeft evenwel toestemming om uw naam en/of logo te gebruiken voor referenties op de website. U kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen, waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd.

Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor het versturen van nieuwsbrieven, al dan niet met een commerciële boodschap. Hiervoor werken wij met de software van de e-mailprovider mailerlite of mailchimp. Uw gegevens worden op hun beveiligde server bewaard.

UW GEGEVENS BIJ DERDEN

Wanneer u via deze website een formulier invult om een offerte of richtprijs aan te vragen en te ontvangen, worden deze gegevens meteen opgeslaan door de affiliate partners waarmee wij samenwerken. De meest voorname zijn Twizzi, Offrea en Solvari. De onderneming zelf houdt de door u ingevulde gegevens niet bij.

De affiliate partners delen uw gegevens met vakmannen binnen hun eigen netwerk. Op die manier kunnen verschillende vakmannen u een offerte of richtprijs bezorgen.

De affiliate partners dienen uiteraard uw privacy en de bijhorende wetgeving te respecteren.

PRIVACY & COOKIES

Bij een bezoek aan deze website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u deze website bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. Verder worden soms cookies gebruikt ter ondersteuning van de website (correcte werking). Meer informatie over cookies in ons Cookie Statement.